lékaři Karel Šilink

lékař, zakladatel endokrinologického ústavu a moderní endokrinologie u nás

Více informací

I-7/2013

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Doc. MUDr. Karel Šilink DrSc. (24.8.1905 – 23.6.1973) byl  zakladatelem endokrinologického ústavu a moderní endokrinologie u nás. Před více jak 60 lety začal J. Charvát s K. Šilinkem provozovat poradnu pro nemoci žláz s vnitřní sekrecí na tehdejší Pelnářově klinice. O deset let později z této poradny K. Šilink založil „Sociálně-zdravotnickou poradnu pro choroby žláz s vnitřní sekrecí“, která se významně podílela na léčbě a prevenci endokrinních nemocí, hlavně štítné žlázy. V roce 1953 bylo po ČSR 54 tzv. T-stanic, které měly za úkol mapovat a léčit následky deficitu jodu u nás. Po nesčetných a obtížných peripetiích 1. 1. 1957 Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Výzkumný ústav endokrinologický a doc. MUDr. Karel Šilink byl jmenován jeho ředitelem. Rovněž se zasloužil i o vznik kliniky nukleární medicíny a endokrinologie ve FN Motol. Pracoviště vzniklo jako detašovaná lůžková báze Výzkumného ústavu endokrinologického a slavnostně bylo otevřeno 1. 7. 1959.


Vyšehradský hřbitov, 6, 139 

adopční nájemce pan Jiří Čerkasov (od r. 2014)


volně podle: http://ap.mzcr.cz/endokrinologicky-ustav/historie-ustavu_37_165n.html, http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/klinika-nuklearni-mediciny-a-endokrinologie-uk-2-l/historie/

 

foto hrob: archiv SPH, portrét: http://www.fnmotol.cz/public/galleries/4/3437/doc-mudr-karel-silink-drsc.jpg?


 

  • Hřbitov: Vyšehradský hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor