vojáci, hrdinové odboje Nikolaj Alexandrovič Chodorovič

ruský generál, iniciátor vzniku čs. legií v Rusku

Více informací

III-11/2013

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Nikolaj Alexandrovič Chodorovič (15.12.1857- 21.7.1936) byl ruský generál, jeden z iniciátorů vzniku České družiny, přímého předchůdce Čs. legií na Rusi. První světová válka zastihla generála Chodoroviče u Omského vojenského okruhu, ale brzy byl převelen do Kyjeva, kde byl jmenován zástupcem náčelníka vojenského okruhu. Z titulu své funkce dal v létě 1914 podnět, aby do ruské armády byli přijímáni čs. dobrovolníci, kteří se hlásili z civilních povolání do armády, aby v ní bojovali proti Rakousko-Uhersku a Habsburkům. Chodorovič tehdy ocenil možnosti Čechů jako rozvědčíků a prosadil vznik České družiny. 28. září 1914, na svátek sv. Václava se konala slavnostní přísaha několika set čs. dobrovolníků. Prapor České družiny byl posvěcen popy a byly do něho zatlučeny zlaté hřeby, z nichž první zatloukl právě generál Chodorovič. Ten byl od roku 1916 velitelem Kyjevského vojenského okruhu. Po svém penzionování v roce 1917 se připojil při ústupu k bílým a spolu s nimi došel až na Krym. Odtud byl spolu s dalšími důstojníky evakuován a v roce 1922 se po pobytu v Srbsku objevil v Praze. Češi mu zajistili penzi a pocty hodné generála na penzi. V roce 1932 mu k životnímu jubileu blahopřál i sám T. G. Masaryk. Po Chodorovičově úmrtí v roce 1936 mu byly z rozhodnutí prezidenta Edvarda Beneše při pohřbu vzdány vojenské pocty náležející čs. generálům. Olšanské hřbitovy, 2ob, 18, 216


Adopční nájemce Československá obec legionářská (od r. 2014)volně podle: http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-nikolaj-alexandrovic-chodorovic--407373

 

foto hrobu: archiv SPH, portrét repro z knihy Olšany, nekropole ruské emigrace, vyd. Ruská tradice  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor