novináři, nakladatelé Karel Havlíček - Borovský

básník, novinář a politik

Více informací

IV-4/2014

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Básník, novinář a politik Karel Havlíček (31.10.1821 - 29.7.1856) je považován za zakladatele české moderní žurnalistiky, literární kritiky a satiry. Narodil se v Borové, absolvoval gymnázium v Německém Brodě, a roku 1838 začal studovat filozofii v Praze. Už jako osmnáctiletý se pevně rozhodl stát se spisovatelem a pomáhat myšlence národního uvědomění. Po skončení filozofických studií začal studovat teologii, ale pro své názory nakonec seminář opustil. Na Šafaříkovo doporučení nadšeně odjel v roce 1842 do Moskvy jako vychovatel. Záhy však ve střetu s realitou carského Ruska přestal být zastáncem panslavismu a po návratu v roce 1844 své postřehy shrnul ve svých Obrazech z Rus, prvním tištěném díle. Od roku 1846 se Havlíček na Palackého doporučení stal redaktorem Pražských novin. V té době se proslavil svou nemilosrdnou avšak brilantní kritikou Tylova románu Poslední Čech, ale také především skvělou stylistikou. V roce 1848 z redakce odešel a založil vlastní, velmi úspěšné Národní noviny. V témže roce byl poprvé krátce uvězněn. Začátkem roku 1850 byly jeho noviny definitivně zakázány a následovalo i vykázání z Prahy. Usadil se v Kutné Hoře a začal vydávat časopis Slovan, a také dva sborníky svých článků. Následovalo pronásledování ze stran policie a státní moci a nakonec v roce 1851 Havlíček musel vydávání Slovanu zastavit. I přes to, že se stáhl do ústraní, byl v prosinci téhož roku v Německém Brodě, kam se odstěhoval, zatčen a deportován až do roku 1855 do Brixenu v Tyrolsku. Přesto i tam dál psal a překládat. Vznikla zde jeho Tyrolská Elegie a Král Lávra. Z vyhnanství se směl vrátit až roku 1855. Bohužel se u něj záhy projevila tuberkulóza, na kterou zemřela těsně před jeho návratem i jeho žena. O rok později této nemoci podlehl i sám Havlíček.

 


Architektonický návrh náhrobku je z dílny Josefa Zítka (1832 – 1909), autorem plakety je sochař Bohuslav Schnirch (1845 – 1901).Olšanské hřbitovy, II, 10, 68


Adopční nájemce společnost Žižkov reality, s.r.o. (od r. 2014)Náhrobek byl v roce 2014 restaurován prostřednictvím adopčního nájemce.volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD, kniha Kdo byl kdo? nakl. Libri, vyd. 1996   

fota hrobu před a po restaurování v r. 2014: archiv SPH  portrét: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD

 

 
  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor