malíři, sochaři, výtvarníci Augustin, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi

malíři, náhrobek je dílem Tomáše Seidana

Více informací

IV-4/2014

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Augustin Bedřich Piepenhagen (2.8.1791 - 27.9.1868) byl významný malíř- krajinář období českého romantismu. Pocházel ze Soldinu u Frankfurtu nad Odrou. Vyučil se u svého otce prýmkařem a knoflíkářem. Při své tovaryšské cestě do Švýcarska v letech 1807-10 byl natolik okouzlen místními scenériemi, že započal s vlastními malířskými pokusy a krátce také studoval u krajináře J. H. Wuesta. Přesídlil do Prahy, kde se posléze i oženil a natrvalo usadil. Přestože se záhy stal oblíbeným a uznávaným malířem, řemeslo nikdy neopustil. Měl 4 děti, z nichž jeho dcery Charlotta a Louisa kráčely v otcových stopách a staly se rovněž oblíbenými malířkami.

Charlotta (19.10.1821 - 3.1.1902) ve své tvorbě pokračovala v otcově odkazu - malovala komponovaná lesní zákoutí, alpské pohledy, horské stezky, krajiny před bouří.

Louisa (11.5.1825 - 4.11.1893) zprvu tvořila pod vlivem svého otce, malovala zejména siluety zřícenin a hradů, jejím oblíbeným byl zimní motiv. Později se z tohoto vlivu vymanila a začala s oblibou malovat veselé žánrové a interiérové scény.

Plastika sedící Múzy je dílem sochaře Tomáše Seidana (5.9.1830 - 2.12.1890), předního představitele českého akademismu 19. století. Studoval na pražské a vídeňské Akademii, a od roku 1870 byl po 20 let profesorem modelování na ČVUT. Vytvořil řadu monumentálních pomníků a náhrobků, mj. B. Němcové na Vyšehradě, W. A. Mozarta na Bertramce, J. A. Komenského v Přerově či B. Smetany v Plzni a také sochy 3 generálů pro výzdobu vídeňského Arsenalu a alegorické sochy pro vídeňský parlament. Je rovněž autorem soch pro pražské Rudolfinum a pro průčelí Arcibiskupského paláce na Hradčanech. Mezi jeho bezesporu nejznámější dílo pak patří socha studenta na nádvoří pražského Klementina. Rodinný náhrobek byl na Olšany přenesen v letech 1905 až 1906 ze zrušeného evangelického hřbitova v Karlíně. Socha osazená na náhrobku je kopií, umělecky cenný originál byl po náročném restaurátorském zásahu přenesen do vinohradské kaple Sv. Václava.


Olšanské hřbitovy, VII, 12, 8

Adopční nájemci paní Oxana Tulajdanová a pan Bohumír Hlavatý (od r. 2014)


volně podle:archiv SPH, http://cs.wikipedia.org/wiki/August_Bed%C5%99ich_Piepenhagen, http://www.ngprague.cz/gallery/3/1008-stud_mat_piepenhagen_delsi_tisk.pdf http://leccos.com/index.php/clanky/seidan-tomas

foto hrobu z roku 2014: archiv SPH

 

 


  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor