archeologové, historici Jan Erazim Vocel

profesor,  zakladatel archeologie

Více informací

I-7/2013

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Profesor Jan Erazim Vocel (23.8.1803 - 16.9.1871) stál u zrodu Sboru archeologického musea českého a v roce 1850 byl jmenován prvním českým mimořádným profesorem archeologie a dějin umění na pražské univerzitě. Založil časopis Památky archeologické, který dodnes vychází. Jako první použil chemickou metodu při určování stáří bronzových předmětů. Aktivně se zúčastnil i politického života. V roce 1848 byl kapitánem polovojenské gardy Svornost, pracoval ve výboru Slovanského sjezdu a pak byl zvolen poslancem zemského a později i říšského sněmu. Vydal řadu vědeckých a historicko-beletristických publikací i článků. Vrcholným dílem jeho kariéry je dvojdílný spis Pravěk země české, kterým položil základy k vědecké archeologii u nás. Jeho dílo si získalo velký ohlas i v zahraničí. Zasazoval se i o zrovnoprávnění češtiny s němčinou na vysokých školách. Jako první u nás přednášel v obou jazycích klasickou archeologii a dále estetiku, paleografii, historii právní, dějiny umění a numismatiku. Byl členem mnoha vědeckých ústavů. Jeho jméno je umístěno pod okny Národního muzea.


 

Olšanské hřbitovy, II, 1, 413

Adopční nájemce Fakulta restaurování Univerzity Pardubice (od r. 2014)


 

Náhrobek byl v roce 2014 opraven prostřednictvím adopčního nájemce.


 
volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Erazim_Vocel

fota hrobu (stav z roku 2013, stav po rekonstrukci jaro 2014: archiv SPH

portrét: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Erazim_Vocel.jpg


 

 


 
  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor