malíři, sochaři, výtvarníci Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský

polní podmaršálek, malíř, spisovatel a dramatik

Více informací

XIV-12/2015

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Emanuel Salomon Friedberg–Mírohorský (18.1.1829 - 10.12.1908) byl polní podmaršálek a všestranně nadaný umělec  – malíř, spisovatel a dramatik. Narodil se v Praze, ale záhy mu zemřela matka a tak se jeho výchově věnoval především strýc Moric Fialka, jehož vlastenectví mělo na synovce po zbytek života velký vliv. Studoval na akademickém gymnáziu a souběžně navštěvoval i Tkadlíkovu Figuralistickou a portrétní akademii. Toužil se stát malířem, ale na otcův příkaz nastoupil na Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídni a studiu malířství se věnoval nadále už jen soukromě. Vojenskou akademii ukončil v roce 1846 jako poručík I. třídy a následně v Praze převzal velení 28. pěšího pluku. Roku 1848 se zúčastnil tažení proti vzpouře v Lombardsko–Benátsku a byl povýšen na nadporučíka. Následně se účastnil  potlačení revoluce ve Vídni a v Uhrách. Roku 1849 obdržel za statečnost vojenský záslužný kříž a byl převelen ke generálnímu štábu, kde se podílel na mapování Vojvodiny.  Roku 1851 byl pro svůj talent z příkazu císaře pověřen namalováním několika žánrových obrazů bitev v Uhrách. Tyto obrazy pak byly později vystaveny ve Vídni. Roku 1866 velel ve Veroně pevnostnímu dělostřelectvu . V roce 1873 byl jako velitel armádní divize ve Lvově povýšen na generálmajora a roku 1878 na polního podmaršálka. Do důchodu odešel v listopadu 1883, oceněný Řádem železné koruny a krátce poté mu byl za zásluhy udělen šlechtický titul svobodný pán. Vždy byl velkým vlastencem a také ve své době nezvykle i vegetariánem, nekuřákem a abstinentem. Hovořil mnoha jazyky, věnoval se celý život překladům, psaní článků, cestopisů a esejí. Napsal několik divadelních her a po penzionování přednášel i o životosprávě. Za svůj život namaloval na 80 olejů a velkou řadu akvarelů, kreseb a ilustrací.

Reprodukce z jeho skicáře pocházejí z archivu potomků rodiny Friedbergovy-Mírohorských.


Olšanské hřbitovy, IX, 6, 102

před podpisem smlouvy

volně podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Salomon_Friedberg-M%C3%ADrohorsk%C3%BD, http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=4615

foto hrobu: archiv SPH, portrét: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Salomon_Friedberg-M%C3%ADrohorsk%C3%BD


  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor