vědci Karel Napoleon Balling

chemik a profesor

Více informací

IV-4/2014

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Chemik a pedagog Karel Josef Napoleon Balling (24.4.1805 - 18.3. 1868)  byl synem předního železářského odborníka Michaela Ballinga. Po soukromých studiích a složení zkoušek na plzeňském gymnáziu nastoupil jako patnáctiletý v roce 1820 na pražskou polytechnický ústav. Jeho učiteli byli nejvýznamnější profesoři  - matematik F. J. Gerstner, přírodopisec F. X. Zippe a chemik J. J. Steimann.  Po složení zkoušek v roce 1823 podnikl cestu po českých hutích a dolech a nastoupil do Císařských železáren ve Zbirohu, kde byl jeho otec ředitelem. V roce 1824 ale odešel zpět na Polytechniku a po zbytek života se věnoval vědecké a pedagogické činnosti. Stal se záhy asistentem prof. Steimanna a po jeho smrti v roce 1833 i jeho nástupcem. V roce 1835 byl Balling jmenován profesorem všeobecné a technické chemie. Hlavním těžištěm jeho práce bylo v mládí hutnictví železa, později to ale byla především kvasná a analytická chemie. Balling aktivně propagoval cukrovarnictví a pivovarnictví, zaváděl nové vědecké názvosloví, metodiku určování kvality cukerných roztoků, mj. vynalezl i sacharometr, díky Ballingově stupnici hustoty extraktu se začala rozlišovat stupňovitost piva. Přestože sám publikoval německy, podporoval paralelní vyučování v němčině a češtině, založil se o založení technické knihovny. Byl členem řady odborných a vědeckých společností, mj. Královské české společnosti nauk, obdržel také řadu vyznamenání, např. Velkou zlatou medaili pro vědu a umění, a v roce 1854 Rytířský řád Františka Josefa.

 

Olšanské hřbitovy, III, 8, 11

Adopční nájemci Vysoká škola chemicko - technologická v Praze a Český svaz pivovarů a sladoven (od r. 2015)

 

Náhrobek prošel v roce 2016 generální rekonstrukcí prostřednictvím adopčních nájemců.


 

volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Balling_(chemik), http://kvasnyprumysl.net/download.php?clanek=207 http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/historie/karel_napoleon_balling,  

fotografie hrobu: archiv SPH, portrét: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Balling_(chemik)


   • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor