malíři, sochaři, výtvarníci Čeněk Vosmík

sochař a restaurátor

Více informací

XV-5/2016

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Sochař a restaurátor Čeněk Vosmík (5.4.1860 - 11.4.1944) se narodil v Humpolci v početné rodině kotláře. Tomuto řemeslu se u něj i vyučil, ale od mládí se věnoval kreslení a řezbářství. Jako tovaryš odjel do Prahy, kde se ve večerní zlatnické škole naučil základům modelování. Přestěhoval se do Vídně, kde v letech 1882–1887 pracoval v sochařské dílně A. P. Wagnera, se kterým ho posléze pojilo dlouholeté přátelství.  Roku 1886 zde byl přijat na akademii, kde studoval u profesorů H. Makarta malbu a u E. Hellmera sochařství.  Zároveň pracoval v ateliéru sochaře V. O. Tilgnera. V letech 1888–1891 pracoval znovu s A. P. Wagnerem, mj. na sochách pro Národní muzeum v Praze. Samostatně se jeho jméno poprvé objevilo na veřejnosti v souvislosti se sochou Zavrženec, kterou se představil roku 1889 na pražské Jubilejní výstavě. Přestěhoval se do Prahy, kde začal nejprve realizovat zakázky podle návrhů jiných umělců. Záhy se tak v Praze etabloval jako vynikající kamenosochař. Roku 1892 ho oslovil J. V. Myslbek, se kterým začal spolupracovat na řadě jeho realizací.  Oba umělci se spřátelili a Vosmík  Myslbeka  později uváděl jako jednoho ze svých učitelů. V té době se začal věnovat i své vlastní tvorbě a otevřel si ateliér ve Spálené ulici, kde působil až do roku 1909, kdy se přestěhoval na Smíchov do vlastní vily, kterou pro něj navrhl Josef Fanta. Mezi řadu jeho významných děl bezesporu patří průlomová socha Krista na poušti (dnes je umístěna ve Svatovítské katedrále), která byla v roce 1900 oceněna čestným uznáním na světové výstavě v Paříži, restaurování barokních sousoší na  Karlově mostě, spolupráce s architekty J. Fantou a K. Hilbertem na výzdobě řady staveb (oltář v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, sochy pro kostel sv. Václava na Smíchově, géniové na budově hlavního nádraží v Praze, pomníky B. Roezla na Karlově náměstí, Blanických rytířů ve Voticích či  řada náhrobků na Olšanském, Vyšehradském a Malvazineckém hřbitově. Svou první retrospektivní výstavu měl v Klementinu roku 1924, kde bylo představeno na 200 jeho děl. Řada jeho prací je zastoupena ve sbírkách  Národní galerie.


Malvazinecký hřbitov AII, 505/506

adopční nájemce Prázdné domy, z.s. (od r. 2017)


 

volně podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_Vosm%C3%ADk, http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-cenek-vosmik—163795 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mUmYtFBgoWoJ:https://theses.cz/id/gje01c/cenek_vosmik.pdf+&cd=4&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

 

foto hrob: archiv SPH, portrét: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/mchuchle/vosmik.htm

  • Hřbitov: Malvazinecký hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor