malíři, sochaři, výtvarníci František Kardaus

průmyslový návrhář, grafik a malíř

Více informací

XVII-12/2016

František Kardaus (25.3.1908 – 20.2.1986) byl průmyslový návrhář, grafik a malíř. Narodil se v Hořesedlech v rodině poštmistra. Od roku 1924 začal pracovat v Praze a zároveň své výtvarné nadání rozvíjel do roku 1927 studiem u malíře a grafika Aloise Mudruňky, profesora Uměleckoprůmyslové školy v Praze. V letech 1928–1930 studoval grafiku a průmyslové výtvarnictví na pařížské Acadamie de la Grande Chaumiére a až do roku 1934 pracoval ve Francii u architekta Leona Boue, kde působil jako reklamní výtvarník. Poté se vrátil Prahy a začal působit jako samostatný výtvarník. Za své návrhy plakátů pro průmyslové závody a podniky začal získávat první ocenění. Pro svou německou národnost a výrazné protinacistické postoje byl v roce 1941 povolán do wehrmachtu a odvelen, nejprve na východní frontu. Roku 1945 se mu povedlo dezertovat. Od roku 1947 pracoval jako grafik v reklamních ateliérech BaR. V té době už pracoval mj. pro podniky Tesla, Tatra a řadu dalších. Spolupracoval s J. Popelářem na modelu Tatry 107, Tatraplanu, úpravách T87, či návrhu trolejbusu. V roce 1948 se podílel na návrhu tramvaje T1, V roce 1954 na návrhu vozu T604 a tramvaje T3, o tři roky později začal spolupracovat na návrhu motorové vlakové soupravy Balm a také soupravy EM475.0. V roce 1958 vytvořil návrh trolejbusu T401. Od roku 1955 do roku 1972 se věnoval tvorbě filmových plakátů, stal se propagačním grafikem podniků zahraničního obchodu a velké řady dalších firem. V letech 1960–1963 vytvořil model soupravy pražského metra. V posledních letech života se věnoval úpravám a návrhům tramvají KT4, T5, R1, ale také olejomalbě, ilustracím či návrhům expozic. Je původcem a spoluautorem mnoha průmyslových vzorů. 

Malvazinecký hřbitov BII, 418

v jednání


volně podle: http://www.tatra-club.com/clanek/frantisek-kardaus-141 https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kardaus

foto hrobu: archiv SPH, portrét: http://www.tatra-club.com/clanek/frantisek-kardaus-141

  • Hřbitov: Malvazinecký hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor