archeologové, historici Gustav Friedrich

historik, archivář a paleograf

Více informací

XVII-12/2016

Profesor Gustav Friedrich (4.6.1871 – 19.11.1943) byl historik, archivář, paleograf a zakladatel moderní české školy pomocných věd historických. Narodil se v Poděbradech. Vystudoval historii na filozofické fakultě v Praze jako žák profesorů J. Golla a J. Emlera. Po studiu na Institutu pro rakouský dějezpyt ve Vídni byl v letech 1897–1898 členem české expedice ve vatikánských archivech. Roku 1898 získal docenturu, od roku 1904 se stal mimořádným a v roce 1909 řádným profesorem filozofické fakulty české univerzity v Praze. Roku 1922–1923 byl zvolen děkanem, od roku 1919 byl jmenován ředitelem Státní archivní školy. Roku 1920 působil jako člen komise, pověřené vytvořením státních symbolů nově vzniklé Československé republiky. V té době navrhl znak Podkarpatské Rusi, který je v ukrajinské Zakarpatské oblasti dodnes oficiálně užíván. Mezi jeho nejznámější díla pak patří především edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, řada příruček pro diplomatiku a chronologii, německé slovníky či Rukověť křesťanské chronologie.

 

Malvazinecký hřbitov FI, 231

Adopční nájemce paní Eliška Charvátová a Pražská studentská sekce České archivní společnosti (od. r. 2017)


volně podle:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Friedrich, http://www.databazeknih.cz/zivotopis/gustav-friedrich-82612 http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/historie-fakulty/prehled-dekanu-ff-uk/friedrich/?print=pdf

foto hrobu: archiv SPH, portrét : https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Friedrich#/media/File:Gustav_Friedrich,_Langhans%C5%AFv_portr%C3%A9t.jpg,


  • Hřbitov: Malvazinecký hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor