lékaři Josef Podlipský

lékař, novinář a politik

Více informací

XIX-10/2018

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Josef Podlipský (30.11.1816–20.9.1867) byl lékař, novinář a politik. Narodil se v Michli u Prahy v rodině sládka. Záhy se přestěhovali do Hořiněvsi, ale otcovo přátelství s V. Hankou zajistilo rodině i zde značný kulturní rozhled díky českým knihám, který Hanka svému příteli zasílal. V Praze, kam Josef odešel na gymnaziální studia, začal studovat také filozofii a posléze medicínu. V letech 1839 až 1843 dokončil studium medicíny ve Vídni, o rok později složil zkoušky z chirurgie a porodnictví. Roku 1845 se vrátil do Prahy a stal se domácím lékařem. O dva roky později byl přijat do pražské Všeobecné nemocnice, kde setrval do roku 1851, kdy se zcela osamostatnil a po zbytek života už působil jako praktický lékař. Mezi jeho pacienty patřili Božena Němcová, K. Havlíček Borovský, Josef Šafařík či K. Jaromír Erben. Byl velmi oblíbeným i proto, že nemajetné pacienty ošetřoval zdarma. Vedl bohatý kulturní a vlastenecký život, již roku 1832 se stal jedním ze spoluzakladatelů Matice České a Spolku českých lékařů, podnikal přírodovědecké cesty s J. S. Presslem. Byl členem řady spolků, jako byly Svatobor, Hlahol či Umělecká beseda. Přispíval do řady časopisů, řídil a redigoval časopis Domácí lékař, překládal drobné prózy z polštiny a ruštiny.  Jeho ženou byla spisovatelka Sofie Podlipská, sestra Karoliny Světlé.

Olšanské hřbitovy II, 9, 41

Adopční nájemkyně paní Petra Španělová (od r. 2018).

volně podle: http://www.badatelna.eu/fond/5138/uvod/ a https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Podlipsk%C3%BD

portrét: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Podlipsk%C3%BD#/media/File:Josef_Podlipsky_1867.jpg foto hrobu: archiv SPH

  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor