architekti, stavitelé Josef Fanta

 architekt, malíř, návrhář nábytku, spisovatel a mecenáš

Více informací

I-7/2013

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Josef Fanta (7.12.1856 - 20.6.1954) byl slavný architekt, návrhář nábytku, malíř, autor mnoha publikací (např.: O svérázu krojovém a bytovém), věnoval se ochraně památek a byl významným mecenášem. Byl to jeden z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury. Po studiích se stal asistentem svého profesora Josefa Zítka při stavbě Národního divadla. Fanta při této stavbě mimo jiné vytvořil novorenesanční lampu, která dodnes stojí před Národním divadlem. Poté působil jako asistent na České technice a profesor na ČVUT. Od roku 1918 byl členem České akademie věd a umění. Autorsky se podílel mj. na stavbách Hlávkových kolejí, haly Hlavního nádraží v Praze, budov ondřejovské observatoře, domu Hlahol v Praze či Mohyly míru u Slavkova. Zabýval se také rekonstrukcemi památek (kostel sv. Václava na Zderaze a Slavína na Vyšehradě), návrhy náhrobků, architektonických sgrafit, výzdoby interiérů a uměleckoprůmyslových děl. Je považován za tvůrce secesní architektury a navazoval v ní na českou novorenesanční tradici 19. století. Je pohřben pod náhrobkem, který sám navrhl. Plastika na něm je dílem sochaře Čeňka Vosmíka (1860-1944).Olšanské hřbitovy, IV, 9, 44


adopční nájemce České vysoké učení technické (od r. 2014) 

volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Fanta, http://www.archiweb.cz/josef-fanta , http://zivotopis.osobnosti.cz/josef-fanta.php

foto hrob: archiv SPH, portrét: http://www.archiweb.cz/images/subjects/logo_portrait_2913.jpg  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor