lékaři František Lenoch

lékař, zakladatel revmatologie

Více informací

VIII-6/2014

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Profesor MUDr. František Lenoch, DrSc. (17.2.1898 - 24.9.1970) je jedním ze zakladatelů oboru revmatologie v Československu. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudoval v roce 1923. V letech 1925 -1929 pracoval jako asistent Balneologického ústavu v Praze. Poté nastoupil jako řídící lékař ústavu pro fyzikální léčbu v Trenčianských Teplicích a absolvoval studijní cesty do Německa a Francie. V roce 1934 byl habilitován v oboru balneologie. V období druhé světové války působil jako asistent 1. interní kliniky a jako lázeňský lékař v lázních Bohdaneč. Po válce se stal primářem revmatologického odd. Thomayerovy nemocnice. V roce 1946 byl jmenován mimořádným profesorem Karlovy Univerzity. Od roku 1948 se stal přednostou Balneologického a fyziatrického ústavu v Praze, od roku 1952, kdy inicioval vznik Výzkumného ústavu chorob revmatických, se stal i jeho prvním ředitelem. Roku 1966 se stal řádným profesorem Univerzity Karlovy.  Profesor Lenoch publikoval za svůj život u nás i v zahraničí 260 prací, včetně učebnice Fyziatrie, balneologie a klimatologie, je autorem latinského názvosloví revmatických chorob, vytvořil koncepci oboru revmatologie, ale i obsah pre i postgraduálního vzdělávání. Vychoval velkou řadu odborníků a vytvořil de facto takzvanou Lenochovu školu.  Zavedl také řadu léčebných postupů a zasloužil se nebývalou měrou i o výzkum revmatických chorob. Byl jedním ze zakladatelů Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), a dokonce i jejím prezidentem. Na jeho počest byla v roce 2007 pojmenována ulice před pražským Revmatologickým ústavem jménem Profesora Lenocha.


Nuselský hřbitov, 13A, 79


Adopční nájemce Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Česká revmatologická společnost (od r. 2014)


Náhrobek byl v roce 2014 renovován prostřednictvím adopčního nájemce.


 

volně podle podkladů České revmatologické společnosti

foto hrobu: archiv SPH, portrét: archiv České revmatologické společnosti
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor