novináři, nakladatelé Michael Kácha

anarchistický  novinář a nakladatel

 

Více informací

IX-6/2014

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

Michael Kácha (6.1.1874 - 12.5.1940) byl autodidakt s velkým citem pro literaturu a umění, dělnický novinář a nakladatel, jedna z velkých osobností počátků anarchistického hnutí u nás. Narodil se v Praze na Zlíchově. Přestože se vyučil ševcem a nějakou dobu i toto řemeslo na Žižkově, kam se přestěhoval, provozoval, převážnou část svého života věnoval práci pro dělnické a především anarchistické spolky a organizace. Stal se dělnickým novinářem a posléze i nakladatelem. Byl uznávanou a váženou osobností mezi mladými anarchistickými umělci a spojovacím článkem mezi řadou směrů a odnoží tohoto hnutí. Pojilo ho přátelství s Fráňou Šrámkem, spolupracoval s S. K. Neumannem a řadou dalších umělců svázaných s anarchistickým hnutím. V roce 1904 se podílel na založení České anarchistické federace. Spolu se Šrámkem pak pracoval jako redaktor čtrnáctideníku Práce. Kácha zde založil v té době ojedinělou dětskou rubriku, která se časem změnila na samostatný časopis pro děti. Později redigoval časopis Zádruha a po válce spoluvydával časopis Červen. V roce 1922 získal nakladatelskou licenci a pod značkou Družstva Kniha založil několik knižních řad, kde vydával v dostupné ceně a originální úpravě Neumannova, Vančurova, Hlaváčkova, Kropotkinova díla a řadu dalších autorů. Za svou práci byl opakovaně perzekuován, pronásledován a vězněn. Po vypuknutí 1. sv. války pak byl jako antimilitarista dokonce na několik let internován v Göllersdorfu, odkud byl posléze poslán na frontu a vrátil se jako invalida s roztříštěnou nohou. Michael Kácha svým působením a životem inspiroval i generaci meziválečných umělců, jako např. J. Seiferta, F. Halase či M. Broda.


Olšanské hřbitovy, VIII, 12, 339uh


adopční nájemce paní Dagmar Magincová jako zástupce

přátel Anarchistické federace (od r. 2014)


volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_K%C3%A1cha, http://www.csaf.cz/index.php?clanok=1323

foto hrobu: archiv SPH, repro portrétu od B. Vrbenského: archiv D.Magincové 
  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor