Finanční prostředky z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány na restaurování a opravy  hrobových zařízení v závislosti na pravidelném odborném posuzování jejich stavu a to vždy s přihlédnutím k reálnému nebezpečí nevratného poškození těchto náhrobků. Posuzovatelem bude odborná komise, sestavená ze zástupců SPH a odborníků.

Zápisy z jednání odborné komise, která se bude scházet nejméně 1x ročně, budou pravidelně zveřejňovány na našich stránkách.


Složení odborné komise (od března 2017):

Mgr. Karin Kahancová - památkářka, odborná garantka ředitelství Národního památkového ústavu

Ing. arch. Zdeněk Lukeš - historik architektury, patron Projektu adopce významných hrobů

Karel Kobliha - pověřený vedením Správy pražských hřbitovů p. o.

MgA. Petr Béna -  restaurátor kamene, pracovník Správy pražských hřbitovů p. o.

Oldřiška Dvořáčková - koordinátorka Projektu adopce významných hrobů p.o.