BV 2015 11 3

Číslo účtu veřejné sbírky: 269245430/0300, vedený u ČSOB

Veřejná sbírka byla  spuštěna ke dni 1. července 2015.