26.3. 2019  Odborná komise pod vedemím Mgr. Karin Kahancové z NPÚ vybrala jako druhý náhrobek, který bude opraven z výtěžku veřejné sbírky, náhrobek rodiny Graulichovy (Olšanské hřbitovy VII, 15c, 38). Restaurátorské práce budou zahájeny na jaře 2019. Jako nejvhodnější byla ze 3 cenových nabídek vyhodnocena nabídka Jana Kučery  ve výši 69 700 Kč.


Odborná komise vybrala jako první náhrobek, který bude opraven z výtěžku veřejné sbírky, náhrobek Josefa Wenziga (Olšanské hřbitovy III, 8, 10). Restaurátorské práce byly zahájeny na jaře 2017. Jako nejvhodnější byla ze 4 cenových nabídek vyhodnocena nabídka restaurátora Milana Šturma ve výši 53 400 Kč bez DPH.

Níže přinášíme fotografie z restaurování náhrobku - stav z května 2017:


Renovovaný náhrobek vypadá takto: