Sbírka pro záchranu významných pražských hrobů

Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků, které budou použity na opravy, restaurování a údržbu hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v této době došlo k uzavření adopční nájemní smlouvy, nebo aniž by SPH přijala účelový dar, určený na opravu takového hrobového zařízení v takové výši, který by umožnil provést jeho celkovou opravu.

Finanční prostředky z této sbírky budou průběžně rozdělovány na restaurování a opravy takto definovaných konkrétních hrobových zařízení v závislosti na pravidelném odborném posuzování jejich stavu a to vždy s přihlédnutím k reálnému nebezpečí nevratného poškození těchto náhrobků. Posuzovatelem bude odborná komise, sestavená ze zástupců SPH a odborníků z řad Národního památkového ústavu.

Aktuální seznam hrobů na něž přispějete naleznete na našem webu www. hrbitovy-adopce.cz a to včetně průběžné fotodokumentace stavu těchto hrobů a aktuálně prováděných prací.


Přispět můžete prostřednictvím:

- převodu na sbírkový účet číslo 269245430/0300

- dárcovských textových zpráv:

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SPH 30, DMS SPH 60 nebo DMS SPH 90 na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, SPH obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz


Trvalá dárcovská SMS

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc:

Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV SPH 30, DMS TRV SPH 60 nebo DMS TRV 90 na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. SPH obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz


- složením hotovosti na přepážkách hřbitovních správ Olšany, Vinohrady, Malvazinky a Ďáblice a Bubeneč. Váš příspěvek bude převeden na sbírkový účet.


- koupí vstupenky na veřejná kulturní vystoupení nebo všeobecně přístupné akce pořádané za tímto účelem

 

Osvedceni o sbirce