vojáci, hrdinové odboje Václav Řezáč

první čs. velitel četnictva

Více informací

XIX-10/2018

Dostupnost: Hrob je adoptován

Hrob je adoptován

První československý velitel četnictva Václav Řezáč (9.4.1859–23.5.1945) se narodil v Hrdlořezích v rodině sedláka. Roku 1876 zahájil dobrovolnou vojenskou službu jako polní myslivec v Jižním Tyrolsku. O rok později byl přijat do kadetní školy, ze které byl slavnostně vyřazen jako kadet rakousko–uherské armády roku 1880. Vrátil se k pluku a roku 1882 byl povýšen na poručíka. Roku 1888 si podal žádost k Zemskému četnickému velitelství č. 2 v Praze, kam v červenci nastoupil na zkušební dobu. Po půl roce úspěšně složil odbornou zkoušku a byl jmenován poručíkem četnictva a velitelem četnického oddělení v Táboře. Následně byl povýšen a převelen na další 4 roky do Dalmácie. Roku 1894 byl převelen do Brna. Odtud byl několikrát převelen – do Olomouce, zpět do Brna, do Opavy. V Opavě po nějakou dobu fakticky zastupoval velitele zemského velitelství. Roku 1906 byl konečně přeložen do Prahy jako štábní důstojník 2. zemského velitelství a krátce nato povýšen do hodnosti majora. Za příkladné zvládnutí pražských nepokojů z konce roku 1909 byl povýšen na podplukovníka a v dubnu 1910 pak jmenován zemským četnickým velitelem v Čechách. Po vypuknutí první světové války byl osloven domácí odbojovou organizací Maffie a začal s ní spolupracovat. Nadále však vystupoval jako loajální plukovník četnictva a tak byl v lednu 1917 povýšen do šlechtického stavu a v dubnu do hodnosti generálmajora. Přestože si koncem roku podal žádost o penzionování, nadále zůstal na svém místě. V říjnu 1918 při vzrůstajících nepokojích českého obyvatelstva udržel generálmajor Řezáč jako zemský velitel četnictvo v kasárnách a nevydal rozkaz k zásahu. Následně pak 28. října převedl četnictvo pod pravomoc Národního výboru nově vznikající Československé republiky a byl jmenován generálním velitelem československého četnictva. Bohužel snahy o jeho sesazení vedly k tomu, že generálmajor Řezáč nakonec podal v únoru 1920 žádost o zproštění služby a odchod do penze, který se uskutečnil v září téhož roku. Za svůj život obdržel velkou řadu vyznamenání za vzorný výkon služby.

Olšanské hřbitovy IX, 13, 29

adopční nájemce Muzeum Policie České republiky (od r. 2020) 

volně podle: podkladů PhDr. Martina Klečanky
portrét: archiv Muzea policie ČR
foto hrobu: archiv SPH

 

  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor