vědci Julius Miloš Komárek

zoolog, entomolog, pedagog a spisovatel

Více informací

XIII-7/2015

Julius Miloš Komárek (15.8.1892 - 7.2.1955) byl uznávaný vědec, zoolog, entomolog, pedagog a spisovatel. Narodil se v Železné Rudě, roku 1911 maturoval na klatovském gymnáziu. Pokračoval pak ve studiu  biologie a zoologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1916 promoval a roku 1919 i habilitoval v oboru zoologie a o rok později i v entomologii. V roce 1921 spoluzaložil Výzkumný ústav pro ochranu lesa (Výzkumný ústav lesnický), který vedl až do roku 1945. Jako první v střední Evropě nařídil v letech 1926 a 1932 letecké práškování proti mnišce a sosnokazu. Od roku 1932 se stal řádným profesorem zoologie a přednostou II. zoologického ústavu UK, působil jako děkan a proděkan Přírodovědecké fakulty UK, docent Vysoké školy zemědělské, byl zakladatelem Entomologické laboratoře Československé akademie věd, jejímž byl členem korespondentem. V roce 1946 ve své výzvě „Poslední příležitost pro národní park na Šumavě“ apeloval na potřebu co nejdříve založit Šumavský národní park. J. Komárek má také velkou zásluhu na vzniku Tatranského národního parku. Za svůj život podnikl řadu přírodovědných cest na Slovensko, ale i na Balkánský poloostrov. Publikoval více jak 200 odborných prací a publikací, které zahrnují vědecké práce v oblasti zoologie a entomologie včetně lesnické a lékařské, myslivosti, ochrany přírody a rybářství. Je autorem populárně naučných knih Lovy v Karpatech, Neznámá Makedonie, Kavkazská cesta a velká řada dalších.  Komárek byl členem významných prestižních vědeckých společností: Královské společnosti nauk, Čs. akademie zemědělské, Masarykovy akademie práce, Učené společnosti Šafaříkovy, Československé společnosti zoologické, ornitologické, entomologické a byl prezidentem Československé zoologické společnosti.


Olšanské hřbitovy VII, 22, 33


volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Kom%C3%A1rek, http://www.sumavanet.cz/user/portal/osobnosti/mix/jkomarek.pdf knihy J. Tomeš a kol. Český biografický slovník XX. století, A. Šlechtová , J. Levora, Členové čes. akademie věd a umění 1890 – 1952

 

foto hrob: archiv SPH, portrét: repro z knihyJulius Komárek – Lovy v Karpatech. Čin, Praha 1942


  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor