lékaři Václav Kafka

profesor, lékař, průkopník dětské kardiochirurgie u nás

Více informací

XIV-12/2015

Profesor MUDr. Václav Kafka DrSc. (30.3.1902 - 16.6.1991) byl dětský chirurg, jeden z průkopníků dětské kardiochirurgie, hrudní chirurgie a urologie u nás. Jeho otec byl neméně slavný lékař – dětský kardiochirurg a ortoped MUDr. Václav Kafka starší (1869–1946), první přednosta oddělení dětské chirurgie a ortopedie v Dětské nemocnici  Praze na Karlově. Profesor Kafka mladší šel v otcových stopách, v roce 1949 provedl jako první v Čechách náročnou Pottsovu operaci vrozené srdeční vady u dítěte. Posléze se také stal přednostou oddělení dětské chirurgie. Za jeho působení byla v roce 1954 zřízena Klinika dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy, jejímž prvním přednostou byl jmenován. Založil a vedl také svoji školu dětské kardiochirurgie. V roce 1958 zavedl operace na otevřeném srdci s dočasnou zástavou cirkulace v hypotermii, a následně pak i další mimořádně náročné a radikální postupy v dětské kardiochirurgii, jako byly např. operace v mimotělním oběhu.  Jako přednosta kliniky působil až do roku 1968, kdy odešel na odpočinek. Za svůj život se přátelil s velkou řadou významných světových osobností dětské kardiochirurgie u nás i ve světě a jeho přínos tomuto oboru je dodnes vysoce ceněný.


Podolský hřbitov 10, 73


volně podle: http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=517039&type=2, http://www.fnmotol.cz/detske-kardiocentrum/historie/, http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-detske-chirurgie-uk-2-lf-a-fn-motol/historie/


 

foto: archiv SPH, portrét: http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-detske-chirurgie-uk-2-lf-a-fn-motol/historie/


  • Hřbitov: Podolský hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor