novináři, nakladatelé František a Hynek Ignác Řivnáčovi

F. Ř. - nakladatel a knihkupec, H.I.Ř. - kněz a sběratel

Více informací

XV-05/2016

V této rodinné hrobce odpočívají příslušníci významné pražské rodiny Řivnáčovy. Mezi jejími členy vynikali zejména bratři František a Hynek Ignác.

František Řivnáč (1.9.1807–25.6.1888) byl významný nakladatel a knihkupec.  Původní praktikant a později společník knihkupectví Kronberger a Řivnáč se roku 1848 osamostatnil a otevřel si vlastní podnik v provizorním sídle Českého muzea. Převzal expedici Matice české a vydával řadu publikací, jako byl například Průvodce po Čechách či Tomkovy Děje království českého. Řadu publikací prodával i do zahraničí a uváděl tak českou literaturu na světový trh. Roku 1884 svůj podnik převedl na syna Antonína, jehož nedaleký hrob je rovněž zařazen do Projektu adopcí.  František i jeho syn Antonín byli oba veřejně činnými a ve své době velmi populárními postavami českého veřejného života.

Hynek Ignác Řivnáč (16.10.1804 – 23.8.1874) byl kněz a farář u kostela sv. Štěpána v Praze. Zasloužil se o jeho opravu a především o zachování románské kaple sv. Longina v nedaleké ulici na Rybníčku, kdy prosadil namísto celkové demolice pouze zboření její barokní přístavby. Jako milovník umění za svůj život shromáždil sbírku více jak 130 obrazů, ve které byli zastoupeni mimo jiné i P. Brandl, K. Škréta, P. P. Rubens, A. Piepenhagen a řada dalších mistrů. Po jeho smrti ale sbírka zanikla. Tak jako jeho bratr, i Hynek Ignác byl za svého života členem a podporovatelem velké řady vlasteneckých spolků.


Olšanské hřbitovy, III, 10, 26


volně podle: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/frantisek-rivnac-69502, https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%98ivn%C3%A1%C4%8D

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_%C5%98ivn%C3%A1%C4%8D http://tahiti-cz.webnode.cz/milos-rivnac/

 foto hrobu: archiv SPH, portréty: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%98ivn%C3%A1%C4%8D#/media/File:Frantisek_Rivnac_1886_Vilimek.png, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_%C5%98ivn%C3%A1%C4%8D#/media/File:Ignac_Rivnac_1874_Mukarovsky.jpg


  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor