novináři, nakladatelé Ferdinand Čenský z Čenova

novinář, spisovatel, překladatel a důstojník rakousko-uherské armády

Více informací

XVIII-9/2017

Ferdinand Antonín Čenský z Čenova (29.5.1829–30.1.1887) byl novinář, spisovatel, překladatel a důstojník rakousko-uherské armády. Narodil se v Čechticích na Čáslavsku. Po gymnaziálních studiích nastoupil na filozofickou fakultu v Praze. Seznámil se s K. H. Borovským a už za studií začal přispívat do řady tiskovin. Roku 1851 ale publikoval ve Večerním listu článek o zemřelém Augustinu Smetanovi, který zapříčinil zákaz vydávání periodika a po osmiměsíční vyšetřovací vazbě vynesl jemu samotnému násilný odvod k 11. pěšímu pluku do Písku. Později následovalo převelení do Mohuče a Frankfurtu. Po dvou letech služby byl povýšen na desátníka a o dva roky později na šikovatele. I v armádě Čenský dál psal články, učil se cizí jazyky. Ve Frankfurtu uspořádal u pluku několik českých divadelních představení, čímž na sebe upozornil. V roce 1856 byl pověřen vedením transportu do Itálie a následně pak sloužil ve Ferraře, Bologni i Benátkách.  V době míru zde vyučoval v posádkách češtinu. Roku 1859 bojoval mj. u Cremony a Solferina, později v roce 1866 i proti Garbaldimu. Po rakouské porážce v Itálii byl odvelen do Lince a od roku 1869 získal místo profesora češtiny na Tereziánské vojenské akademii. V té době soukromně vyučoval syny arcivévody Karla Ludvíka, pro které sepsal i českou čítanku. Při svém odchodu do důchodu byl roku 1866 povýšen na majora a oceněn rytířským řádem Františka Josefa. Za svůj život napsal velkou velké množství článků, řadu vojenských učebnic a příruček. V roce 1918 byl za své zásluhy posmrtně povýšen do šlechtického stavu.

Olšanské hřbitovy VI, 16, 73  


volně podle:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_%C4%8Censk%C3%BD
http://www.heraldica.cz/articles/persons/person-censky.htm

foto hrobu: archiv SPH
portrét: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_%C4%8Censk%C3%BD#/media/File:Ferdinand_Censky_1887_Vilimek.jpg
  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor