malíři, sochaři, výtvarníci Petr Maixner

malíř a restaurátor

Více informací

XIX-10/2018

Malíř a restaurátor Petr Maixner (27.2.1831–22.10.1884) je nejstarší z 5 sourozenců Maixnerových, z nichž 3 (Petr, Karel a Čeněk) se stali známými výtvarnými umělci. Narodil se v Hořicích v rodině pekaře. Už od dětství projevoval výtvarné nadání a v 16 letech byl přijat na pražskou Akademii, kde v letech 1846–1853 studoval malířství u prof. Ch. Rubena a E. Enghertha. V revolučním roce 1848 vytvořil pro Hořice prapor národní gardy s obrazem sv. Václava.  Svými obrazy pak poutal pozornost už roku 1851. V letech 1861–1863 podnikl několik studijních cest do Itálie a Vídně, kde se školil u M. Trenkwalda v historických technikách a restaurování. Po návratu do Prahy se věnoval vlastní tvorbě fresek a nástěnných maleb mj. v Karlínském kostele, ale také restaurátorským pracem na gotických nástěnných malbách v Kutné hoře, na Zvíkově i v Praze.  Roku 1865 se stal řádným asistentem malby na Akademii a od roku 1880 vyučoval i kreslení na pražské Polytechnice. Přestože hlavním těžištěm jeho tvorby zůstala především monumentální historická malba, byl rovněž oblíbeným portrétistou.  Jeho díla jsou podnes zastoupena v řadě galerií, muzeí a soukromých sbírek.

 Olšanské hřbitovy V, 7, 41

volně podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Maixner
https://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/kampa/maixner.htm
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobanavystavach&IDosoby=18686

portrét: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Maixner#/media/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Petr_Maixner_HL.jpg
foto hrobu: archiv SPH

 

  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor