spisovatelé, dramatici Josef Pachmayer

překladatel, básník, prozaik a publicista

Více informací

III-11/2013

Josef Pachmayer (16.5.1864 - 31.7.1928) byl překladatel, básník a prozaik a publicista zprvu mladočeské, později radikálně pokrokové a vyhraněně národní orientace. Psal se též Pachmajer, syn správce velkostatku. Po studiích na reálce byl na Nerudovo doporučení přijat do redakce Národních listů, kde pracoval 27 let jako redaktor většiny rubrik. Zároveň spolupracoval s redakcemi dalších listů (Moderní žena, později Večer aj.). Podnikal cesty na Slovensko, Balkán, do Německa, Švýcarska a Francie. Za války se účastnil boje za samostatný český stát, jako posel (např. A. Švehly) cestoval do Itálie a do Uher, využíval svých dlouholetých kontaktů s italskými, srbskými, chorvatskými, slovinskými aj. politiky i s krajanskými spolky v zahraničí. Po válce působil v četných národních, kulturních a sociálních sdruženích. Na sklonku života se stal členem republikánské strany a redakce Venkova. Vedle beletrie, kterou Pachmayer publikoval příležitostně časopisecky, byl především překladatelem knižních pojednání přírodovědných i historických, časopisecky pak přeložil řadu francouzských, ruských a italských autorů. Byl mj. i překladatelem slavného Psa Baskervilského A.C. Doyla.

Busta na náhrobku je dílem sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946).

 

Olšanské hřbitovy, VI, 6a, 273


volně podle: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/sherlock-holmes/o-projektu/

foto hrob: archiv SPH, foto portrét: http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/obrazek/josef-pachmayer.html  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor