umělecká díla Marie Kykalová

dílo Franty Úprky

Více informací

IV-4/2014

Náhrobek učitelky Marie Kykalové (1858 - 1915) je v současnosti osazen zdařilou kopií originálu, který byl po náročném restaurátorském zásahu umístěn do Kaple Sv. Václava na Vinohradském hřbitově. Socha mladé ženy v krajkovém šatu je dílem sochaře Franty Úprky.

Franta Úprka (26.2.1868 - 8.9.1929), byl bratr známého malíře Joži Úprky. Původním zaměřením řezbář pocházel z Kněždubu na Moravě. V letech 1882-4 navštěvoval řezbářskou školu ve Valašském Meziříčí, poté odešel do Prahy a nejprve asistoval u řezbáře Krejčíka. Postupně prošel ateliery sochařů Jindřicha Čapka, Antonína Wagnera a pracoval i pod vedením Bohuslava Schnircha. Teprve v roce 1896 se definitivně usadil v Praze a pozvolna přešel od kamenického řemesla k uměleckému sochařství. Ve svém díle čerpal z řemeslné tradice rodné Moravy a jeho tvorba je hojně inspirována moravským lidovým uměním. Zobrazoval život a zvyky Moravského Slovácka, ale vytvořil i portréty známých osobností, jako např. Antala Staška, Antonína Kalvody, či jeho bratra Joži Úprky. Vytvořil i řadu pomníků, mj. Svetozára Hurbana v Turčanském Martině či MUDr. Veselého v Luhačovicích nebo pomník padlých hrdinů v Uherském Ostrohu. Pro Obecní dům pak vytvořil sochy Rusalky a Dudáka. Několik dalších plastik od něj naleznete mj. i na Olšanských hřbitovech. Originál sochy byl po restaurování deponován v lapidáriu SPH v kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově a na náhrobku je v současné době osazena zdařilá kopie.¨


Olšanské hřbitovy, V, 15, 152


volně podle: archiv SPH, http://www.cmvu.cz/cz7133e35/franta-uprka-o-autorovi/

 

foto: archiv SPH


  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor