vědci František Šeracký

profesor psychologie

Více informací

VII-5/2014

Profesor psychologie František Šeracký (11.8.1891 – 26.9.1942) se narodil v Klabavě u Rokycan. Vystudoval na Univerzitě Karlově a v letech 1918-27 působil jako středoškolský profesor. Zároveň v té době studijně pobýval v Lipsku, Berlíně a Mnichově. V roce 1921 habilitoval z experimentální psychologie na Filozofické fakultě UK, kde se roku 1927 stal mimořádným a od roku 1934 pak řádným profesorem psychologie. V letech 1927-34 také vedl Psychotechnický ústav Masarykovy akademie práce. Byl žákem F. Krejčího, ale na rozdíl od něj zdůrazňoval experimentální postupy v psychologii. Zajímal se o behavioralismus a psychologickou charakterologii. Mezi řadu jeho odborných prací, z nichž mnohé vznikly na základě psychotechnické praxe, patří např.: Teorie poznání a vědy, Kvantitativní určení barevného kontrastu u rotujících kotoučů, Potíže přechodu ze školy národní na měšťanskou, Experimentální psychologie a psychologie dítěte, Program pátého školního roku, Z naší výzkumné školy mateřské, Moderní racionalisace výroby z hlediska psychotechnického a dále řada sborníků, ve kterých rovněž publikoval.Záběhlický hřbitov, 2, 76-0077volně podle: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/serack.html, http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%A0erack%C3%BD

foto hrob: archiv SPH

  • Hřbitov: Záběhlický hřbitov

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor