vědci František Řehoř

národopisec a slavista

Více informací

XII-3/2015

František Řehoř (16.12.1857 – 6.10.1899) byl významným národopiscem a slavistou. Tento vědec - samouk se narodil do rodiny velkostatkáře ve Stěžerách u Hradce Králové. Od mládí trpěl zdravotními potížemi včetně nedoslýchavosti.  Roku 1877 se rodina odstěhovala do východní Haliče, kde si ve Volkově u Lvova otec pronajal statek. Přestože Řehoř vystudoval jen hradeckou reálku, byl značně sečtělý a do Haliče přijel velmi dobře obeznámený s místní historií, geografií a kulturou. Archaický způsob života místních obyvatel ho velmi brzy upoutal natolik, že se začal věnovat studiu života a zvyků místních Rusínů a Židů. Svoje poznatky pečlivě zapisoval a následně je doplňoval studiem odborné literatury. Zvláštní pozornost věnoval ve své práci etniku karpatských Huculů, kteří se pak stali nějčastějším tématem jeho publikační činnosti. První články Řehoř zveřejnil už v roce 1880 v Listech Průmyslových. Celkem publikoval více než sto článků ve Světozoru, Lumíru, Vesně, Zlaté Praze a velké řadě dalších periodik. Od roku 1888 se stal spolupracovníkem Ottova slovníku naučného, kde vytvořil na 160 hesel. Byl nadšeným fotografem a pořídil rozsáhlou sbírku fotografií ze života Rusínů. Aktivně spolupracoval s manželi Náprstkovými, kterým pro muzeum pravidelně zasílal národopisné sbírkové předměty. Vlastnil také sbírku více jak 2 000 knih, které věnoval Museu Království  českého. V roce 1890 se sice vrátil do Čech, ale do Haliče dál jezdil na studijní pobyty. Po roce 1895 ještě pomáhal při vzniku Českoslovanského národopisného muzea. Jeho život a dílo bohužel předčasně ukončila tuberkulóza.


Olšanské hřbitovy, IV, 9, 12


 

volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%98eho%C5%99

http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/odborne-cinnosti-publikace/odborne-projekty/prague-perspectives1/obsah-s-resume-v-cestine/res-kaleta

foto hrob: archiv SPH, portrét: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frantisek_Rehor_1899_Tomas.png

  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor