spisovatelé, dramatici Antonín a Stanislav Mojžíšovi

spisovatelé

Více informací

XII-3/2015

Antonín Mojžíš, známý také jako A. M. Lounský  (23. 3. 1856 – 31. 12. 1927), byl pedagog, spisovatel a překladatel z angličtiny a němčiny. Narodil se v Lounech. Celý život působil jako učitel a svůj život zasvětil především pedagogice a péči o rozvoj dětí a mládeže. Pořádal osvětové přednášky, psal odborná pojednání, spoluvydával a psal literaturu pro mládež. Roku 1900 založil městský útulek pro chudou mládež v Karlíně, stál u zrodu Bolzanova sirotčince, působil v učitelském spolku Budeč. Napsal více jak deset knih pro děti a školní mládež. Mezi jeho překlady se řadí především Robinson, pohádky H. Ch. Andersena a bratří Grimmů. Redigoval časopis Zlaté mládí, který v té době patřil mezi nejlepší periodika pro děti a mládež té doby. Své práce publikoval pod pseudonymy A. M. Lounský a Václav Lípa.

Stanislav Lom, vlastním jménem Mojžíš (13.11.1883 – 15.11.1967), byl synem Antonína Mojžíše.  Byl to dramatik, spisovatel, publicista a ředitel Národního divadla. Pseudonym Lom si zvolil podle „obrazu člověka jako lomu paprsků věčného života“ z vlastní nevydané sbírky svých raných próz. Roku 1906 získal titul doktora práv na pražské právnické fakultě a nastoupil kariéru koncipisty a úředníka. V letech 1919 až 1931 působil na nově vzniklém ministerstvu školství a národní osvěty, kde dosáhl postavení ministerského rady. Ve dvacátých letech působil v poradním sboru pro činohru Národního divadla a v porotě pro udělení státní ceny dramatické, herecké a režisérské, od roku 1929 se stal členem kuratoria České filharmonie a členem České akademie věd a umění. Koncem roku 1931 byl pověřen řízením Národního divadla, kde v letech 1935 a 1938-39 vykonával i funkci šéfa činohry. Roku 1939 byl předčasně penzionován. Od roku 1948 byl jmenován členem divadelní a dramaturgické rady při ministerstvu školství a osvěty. Své první práce Lom publikoval už roku 1911 v Českém světě. Později publikoval své eseje, články, divadelní kritiky a básně ve velké řadě periodik.  Je autorem více než deseti divadelních her, tří rozhlasových her, řady článků, recenzí, sbírek esejů a dalších prací. Kromě pseudonymu Lom používal Mojžíš i řadu šifer, mj. Estel, L, STL.


Olšanské hřbitovy, 1ob, 5, 131uh


volně podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Lom http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=927, http://archiv.narodni-divadlo.cz/dokument.aspx/print.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=11164, http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Anton%C3%ADn_Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1, http://www.databazeknih.cz/autori/antonin-mojzis-70223 http://www.pitaval.cz/autor/4804-a-m-lounsky#axzz3Tyi2P4XB


 

foto hrob: archiv SPH, portrét: http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Anton%C3%ADn_Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1#mediaviewer/File:Antonin_Mojzis_1899_Narodni_album.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Stanislav_Mojzis-Lom_1932.jpg
  • Hřbitov: Olšanské hřbitovy

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napište svůj názor

Napište svůj názor